Giới thiệu

⏰Hãy tham gia thảo luận về vai trò của Phụ nữ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và truyền thông (ICT) với cộng đồng #ASEAN trong Hội thảo trực tuyến được hỗ trợ bởi USAID vào ngày 30/08!

📟Hội thảo trực tuyến nhằm làm nổi bật và khuyến khích sự đổi mới sáng tạo và khả năng lãnh đạo của phụ nữ trong công nghệ số, đặc biệt là trong lĩnh vực ICT. Các chuyên gia và phụ nữ trẻ làm việc trong lĩnh vực này sẽ chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về những thách thức cũng như các phương pháp hiệu quả nhất để tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực ICT.

📧Chứng chỉ điện tử sẽ được cấp sau hội thảo!

---------

⏰Mark your calendars and join us in a discussion about women’s roles in ICT for #ASEAN communities in a USAID-supported webinar on 30 August!

📟This webinar aims to highlight and promote women’s innovation and leadership in digital technology, particularly in the ICT sector. Experts and young women working in digital technology will share their experiences and discuss challenges as well as best practices to enhance women’s participation and leadership in digital technology jobs.

E-certificate will be provided!

📌Đăng ký/Register: https://bit.ly/3n2aZtK

Thông tin vé

FREE TICKET

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

E-certificate will be provided!

📌Đăng ký/Register: https://bit.ly/3n2aZtK

Nhà tổ chức

AMERICAN CENTER HANOI

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/usembassyhanoi/
Website: vn.usembassy.gov

Liên hệ nhà tổ chức