Giới thiệu

Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang tái lập lại thế kỷ 21. Chỉ trong 5 năm tới, hơn 35% kỹ năng quan trọng cho công việc hiện nay dự báo sẽ bị thay thế, hàng loạt công việc mất đi bởi những công việc hoàn toàn mới. Là cha mẹ, các phụ huynh có tự hỏi:

Những gì con học tại trường đã đủ đương đầu với thách thức lớn này, những kỹ năng gì sẽ thay đổi?

Những kỹ năng gì sẽ phù hợp?

Con mình có bị tụt hậu ngay từ khi còn trong ghế nhà trường?

Là nền tảng của 12 trong 16 kỹ năng làm việc phải có cho thế kỷ 21 được giới thiệu bởi Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2016, Năng lực cảm xúc xã hội (SEL) ngày càng được nhiều công ty lớn nhất thế giới dùng để huấn luyện nhân viên, các nền giáo dục tiên tiến đưa vào dạy cho học sinh từ bậc nhà trẻ. 

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam!

Vé tham gia miễn phí cho 100 gia đình đầu tiên.

Đăng ký ngay!

 

Thông tin vé

Premium Ticket - Buổi sáng

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé dành cho 1 gia đình

Nhà tổ chức

Youth Development Corporation (YDC)

YDC là đơn vị tiên phong đào tạo SEL tại Việt Nam, cùng hợp tác đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới về SEL giảng dạy, ứng dụng cho các thầy cô từ năm 2009.Tại Việt Nam, YDC là đơn vị độc quyền và duy nhất tổ chức khoá học kỹ năng sống hàng đầu Châu Á Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế!. Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! đã được chứng minh tạo sự thay đổi tích cực và bền vững cho 70.000 học sinh các nước Singapore, Indonesia, Philipines, Hongkong và Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức