Giới thiệu

THÔNG TIN ĐÊM CHUNG KẾT 

CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2022

Địa điểm sự kiện:

  • Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC
  • Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, HCMC 

Thời gian:

  • Chung kết: 25/06/2022
  • 25/06/2022: Sự kiện đêm Chung Kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với sự góp mặt của các ca sĩ và MC nổi tiếng.

 

Thông tin vé

GOLD SL1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

GOLD SL2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

GOLD SL3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

GOLD SR1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

GOLD SR2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

GOLD SR3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

DIAMOND SL4

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

DIAMOND SL5

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

DIAMOND SR4

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

DIAMOND SR5

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FL3

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FL1

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FL2

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FR3

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FR1

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM FR2

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM CL2

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM CL4

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM CR2

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM CR4

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM SC1

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

PLATINUM SC6

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP CL1

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP CL3

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP CR1

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP CR3

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP SC2

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP SC3

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP SC4

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VIP SC5

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mua vé ngay với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%.

VVIP CC1

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

VVIP CC2

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Universe Media VietNam

600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Liên hệ nhà tổ chức