Giới thiệu

 

[CEO series]

Success before 30

 

Speaker: Ta Minh Tuan, Founder/CEO, YUP Institute & HELP International

 

Mr. Ta Minh Tuan began his first start-up aged just 19 and went on to launch seven enterprises/organizations in different industries including YUP Institute and HELP International. In 2016 Forbes recognized him as one of the top most successful and influential young entrepreneurs in Asia (Forbes Asia 30 under 30). 

 

Join his talk at ERC Campus to understand and learn from his 10 years of entrepreneurship experience to kick start your ideas too!

 

  • HELP International is the first community healthcare organization deploying “Family doctor - Home healthcare” service in Vietnam.
     
  • YUP Institute is known as the school of entrepreneurs providing quality training courses and startup supporting services for young Vietnamese entrepreneurs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[CEO series]

Thành công trước 30
 

Diễn giả: Tạ Minh Tuấn, Chủ tịch sáng lập và điều hành, Học viện khởi nghiệp YUP và HELP International

 

Tạ Minh Tuấn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ năm 19 tuổi và trở thành lãnh đạo của bảy doanh nghiệp / tổ chức ở những lĩnh vực khác nhau, bao gồm Học viện khởi nghiệp YUP và HELP International. Năm 2016, tạp chí Forbes vinh danh Tạ Minh Tuấn là một trong những doanh nhân trẻ thành công và có tầm ảnh hưởng hàng đầu toàn châu Á (30 Under 30 châu Á của Forbes).

 

Tham gia hội thảo để học hỏi 10 năm kinh nghiệm của Tuấn và bắt đầu ý tưởng của bạn ngay từ bây giờ!

 

  • HELP International là tổ chức đi tiên phong và hàng đầu trong việc xây dựng mô hình “Bác sĩ riêng – Y tế tại nhà” ở Việt Nam.
     
  • Học việc khởi nghiệp YUP Institute là trường học của doanh nhân chuyên cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng và hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ Việt Nam. 

 

Thông tin vé

[CEO Series] Success before 30

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

ERC International

Founded by a group of successful business leaders around Asia Pacific, we bring real life business knowledge and experience to our classrooms. Our primary objective is to groom and mentor a new generation of business leaders in Vietnam equipped with skills to analyze and solve real-world business challenges of today.

Liên hệ nhà tổ chức