Giới thiệu

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Toạ đàm: Đờn ca tài tử
bởi Phan Khắc Huy


Ngày 30/03/2019 từ 18h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Giá vé:
Đặt trên trang Ticketbox: 130,000 đ/ vé (sinh viên và thành viên Salon Saigon: 80,000 đ / vé)

Tại cửa vào Salon: 150,000 đ/vé (sinh viên và thành viên Salon Saigon: 100,000 đ/vé)

****
Từ những năm 1620, đất Đồng Nai – Gia Định trở thành vùng đất mới với lưu dân đến lập nghiệp đa phần là cư dân Thuận Quảng. Vì lẽ đó, văn hóa Thuận Quảng là hạt giống đầu tiên gieo trồng trên vùng thổ ngơi mới này và cũng là cơ sở của văn hóa Nam Bộ.

Theo dòng lịch sử đó, vùng đất sông nước Đồng Nai, Gia Định (vốn là đất cũ của người Khmer, với văn hóa tương đối khác với lưu dân Thuận Quảng) bắt đầu tiếp nhận thêm các làn sóng văn hoá mới: từ cộng đồng Minh Hương tìm đường tị nạn đến văn hóa phương Tây do người Pháp mang tới. Nếu buổi đầu, dòng chảy văn hóa chính là Thuận Quảng thì không muộn hơn là bao là sự giao lưu với văn hóa Hoa, Khmer và sau đó là văn hóa Âu Tây. Đến đầu thế kỷ XX, văn hóa Nam Bộ đã trở thành một phức thể mang tính chất tổng hợp và baroque rõ rệt. Cá tính văn hóa của vùng đất này mang tính chất mở: nó thâu hóa tất cả những gì từ nơi khác hội tụ về đây. Thêm vào địa thế của nơi đây là một ngã ba đường luôn nối được với các luồng thông thương chủ yếu với thế giới bên ngoài, với sự giao lưu không ngừng của những con người, những tư tưởng, những luồng tư bản, những hàng hóa, những xu hướng khác nhau…
Đờn ca tài tử là một nghệ thuật âm nhạc miền Nam với cả nguồn gốc học thuật và dân gian đã có quá trình hình thành và phát triển trong bối cảnh văn hóa đặc biệt của vùng thổ ngơi mới này.

Đến với buổi nói chuyện của Phan Khắc Huy (người sáng lập Thư Quán Cội Việt), chúng ta sẽ có được cái nhìn rộng và sâu hơn về Đơn Ca Tài Tử:

1. Tổng quan bối cảnh lịch sử - văn hóa của miền Nam.
2. Điểm qua các loại hình âm nhạc trước khi ĐCTT thịnh hành.
3. Những ý kiến chung về sự hình thành và phát triển của ĐCTT.

Đặc biệt, ban đờn ca tài tử Sáu Hưng sẽ có những tiết mục minh họa mùi mẫn, chân phương trong buổi trò chuyện ấm cúng này.

**********

Talk: Đờn ca tài tử
By Phan Khac Huy

Date: 30 Mar 2019
Time: 06:00 PM

Language: Vietnamese

Entrance fee:
Ticketbox: 130,000vnd (students and Salon Saigon members: 80,000vnd)
At the door: 150,000vnd (students and Salon Saigon members: 100,000vnd)


Đờn ca tài tử is a musical art with both scholarly and folk roots, which is a preponderant element of the spiritual activity and cultural heritage in southern Vietnam. This talk by Phan Khac Huy (founder of Coi Viet foundation) will give us a glimpse of this rich cultural legacy. Then the artists will be glad to offer us a panorama of Đờn Ca Tài Tử's reference repertoire.

Thông tin vé

Normal ticket

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Student and Salon Saigon member

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Salon Saigon

Salon Saigon is a refined and hidden-away space dedicated to contemporary creation and Vietnamese culture.

It is located in a two-floor historical house (belonging to US Ambassador Henry Cabot Lodge Jr and his family, during their stay in Saigon from 1963 to 1967) in downtown Ho Chi Minh City.

Salon Saigon’s name and concept refers to the Salons (gatherings) that flourished in France throughout the 17th and 18th centuries.

Its main function is the presentation of contemporary creation and Vietnamese culture through art exhibitions, performances, conferences, screenings, educational programs, and a unique collection of tri-lingual resources available at the library.

The Permanent Collection:

Salon Saigon permanent collection is displayed on the 2 floors and comprises art pieces by acclaimed contemporary Vietnamese artists such as Dinh Q. Le, The Propeller Group, Tiffany Chung, Oanh Phi Phi,Bui Cong Khanh, Nguyen Manh Hung, Truong Tan, Hoang Duong Cam while aiming to promote Vietnamese emerging artists as well.

The collection focuses on how artists put in perspective Vietnamese tradition and heritage with current issues.

Liên hệ nhà tổ chức