Giới thiệu

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION***

 

SÀI GÒN 8 LẦN SINH NHỰT

Trò chuyện cùng Phúc Tiến Trần Hữu

 

Ngày 17/4/201

Lúc: 6:00 PM @ Salon Saigon 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

 

Giá vé:

Đặt trên trang ticketbox: 130,000vnđ (học sinh, sinh viên và thành viên Salon Saigon: 80,000vnđ)

Tại cửa vào Salon Saigon: 150,000vnđ (học sinh, sinh viên và thành viên Salon Saigon: 100,000vnđ)

 

Các đô thị lớn trên thế giới đều có những biến đổi lớn lao trong lịch sử hình thành. Sài Gòn  cũng vậy, trong 1000 năm qua, có ít nhất,  8 lần thành phố này sanh ra và được tái tạo. 

 

Bạn có biết Sải Gòn bắt đầu từ một làng chài của một vương quốc cổ ? Sau đấy, Sài Gòn dần dần trở thành " Thôn Phố" , "Thành Phố" , "Kinh Đô" , " Thủ Đô" và ngày nay " Đại Đô Thị " như thế nào ? 

 

Lịch sử hình thành Sài Gòn phản ánh bước tiến của dân tộc Việt Nam và lịch sử độc đáo của Đông Nam Á. 

 

Phúc Tiến, tác giả sách " Saigon then and now " ( Sài Gòn - hai đầu thế kỷ ) , sau lần nói chuyện về " Sài Gòn trở thành đô thị hiện đại như thế nào" tại Salon Saigon, sẽ tiếp tục kể chuyện lịch sử thành phố , vào 6g chiều thứ Tư 17/4/2019 cho các bạn tại không gian thân mật này.

 

---

 

SAI GON - THE 8 BIRTHDAYS

A Talk by Phuc Tien

 

Date: 17 Apr 2019

Time: 6:00 PM @ Salon Saigon 

 

Language: Vietnamese and Englsih

 

Entrance fee:

Ticketbox: 130,000vnd (students and Salon Saigon members: 80,000vnd)

At the door: 150,000vnd (students and Salon Saigon members: 100,000vnd)


 
All the big cities of the world have gone through great changes in their history. So does Sài Gòn. Within the past 1000 years, our city was born and recreated again at least 8 times.

Did you know Sai Gon started as a fishing village of an ancient kingdom? Step by step, how did it become small town, then a city, a capital, and finally an urban center?
 
The History of Saigon reflects the progress of the Vietnamese people and the unique history of Southeast Asia.

Following his last month talk "How Saigon became a modern city", Mr. Phuc Tien, the author of "Saigon then and now" will continue to tell us about the city history.

Thông tin vé

normal ticket

130.000 VND
Vé ngừng bán online

students and salon saigon members

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Salon Saigon

Salon Saigon is a refined and hidden-away space dedicated to contemporary creation and Vietnamese culture.

It is located in a two-floor historical house (belonging to US Ambassador Henry Cabot Lodge Jr and his family, during their stay in Saigon from 1963 to 1967) in downtown Ho Chi Minh City.

Salon Saigon’s name and concept refers to the Salons (gatherings) that flourished in France throughout the 17th and 18th centuries.

Its main function is the presentation of contemporary creation and Vietnamese culture through art exhibitions, performances, conferences, screenings, educational programs, and a unique collection of tri-lingual resources available at the library.

The Permanent Collection:

Salon Saigon permanent collection is displayed on the 2 floors and comprises art pieces by acclaimed contemporary Vietnamese artists such as Dinh Q. Le, The Propeller Group, Tiffany Chung, Oanh Phi Phi,Bui Cong Khanh, Nguyen Manh Hung, Truong Tan, Hoang Duong Cam while aiming to promote Vietnamese emerging artists as well.

The collection focuses on how artists put in perspective Vietnamese tradition and heritage with current issues.

Liên hệ nhà tổ chức