Giới thiệu

[Vietnamese]

Với niềm tin về một xã hội chỉ có thể trở nên tốt hơn khi mỗi cá nhân được tự do nói lên những ý tưởng giá trị, TEDxĐakao tin rằng các diễn giả sẽ có cơ hội đóng góp thông qua chuỗi sự kiện của chúng tôi. Do đó TEDxĐaKao muốn chắc chắn rằng diễn giả và khách mời sẽ có một chuyến hành trình tri thức với đầy những ý tưởng ý nghĩa để đem đến giá trị cho cộng đồng.

Và TEDxĐaKao không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ từ những đối tác đồng hành. Chân thành cảm ơn Dreamplex Coworking Space, Ticketbox& GiiGvà những cố vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình trong hành trình nhân rộng và lan toả tri thức này.

Sự Kiện Sắp Tới:

TEDxĐaKao: Transformative Moments

Thời gian: 2pm - 6pm | 17.11.2018

 

[English]

TEDxĐaKao believes in the power of ideas can improve our society at its best when individuals have a chance to share and spread their mind freely! So, we're excited to create an excellent journey for our speakers from choosing the concept, and how to share it in such a way to add a great value to anyone at any time.

Thank you to Dreamplex Coworking Space, our trusted mentors, and friends for your incredible support towards our mission!

Upcoming Event:

TEDxĐaKao: Transformative Moments

Timing: 2pm - 6pm | 17.11.2018

 

Thông tin vé

Super Early Bird

190.000 VND
Vé ngừng bán online

Limited time: 5th to 14th October

Early Bird Ticket

250.000 VND
Vé ngừng bán online

14th - 31st October

Standard Ticket

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard Tickets

Generous Ticket (VIP)

480.000 VND
Vé ngừng bán online

With every VIP ticket you buy, you will be giving out to an excellent student who couldn't able to afford.

Limited Package

267.000 VND
700.000 VND Vé ngừng bán online

Exclusive discount for a group of 3: Buy 2 tickets get the 3rd ticket 75% off.
Only 800,000 VND instead of 1,050,000 VND

Community Engagement

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Community Partner - The Coffee House Winner.
Exclusively claim with Discount Code from The Coffee House Challenges on the Coffee House App.
Check out more information: http://bit.ly/TCH_feed

DREAMPLEX MEMBERS EXCLUSIVE | DIAMOND SPONSOR

350.000 VND
Vé ngừng bán online

DREAMPLEX MEMBER EXCLUSIVITY:
Buy A Total Of 2 (Two) Tickets, You Get The 2nd Ticket 50% off.

Terms & Conditions:
- Select 2 Tickets For This Exclusive
- Enter the correct promotion code that on Dreamplex Co-Working Space's Newsletters.
- First Come First Serve.

Nhà tổ chức

TEDxĐakao

.

Liên hệ nhà tổ chức