Giới thiệu

TetCon là hội thảo an toàn thông tin thuần tuý chuyên môn diễn ra hàng năm ở Sài Gòn từ năm 2012. TetCon cung cấp cho người tham dự những kinh nghiệm cụ thể và những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam và trên thế giới. Sau hai lần tổ chức TetCon đã tạo được niềm tin là nơi cung cấp những nội dung an toàn thông tin có chất lượng cao nhất và là nơi tốt nhất ở Việt Nam để kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Diễn giả và chương trình

Trong hai năm vừa qua TetCon đã thu hút được sự tham gia của các chuyên gia đến từ các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới, ví dụ như VNG, Microsoft hay Google. Ban chuyên môn đang lên danh sách diễn giả và chương trình của TetCon Saigon 2015 và sẽ thông báo trên trang chủ của hội thảo ở https://tetcon.org. Các tham luận tiếng Anh sẽ được thông dịch trực tiếp sang tiếng Việt và ngược lại.

Ban chuyên môn

Tất cả các bài tham luận gửi đến TetCon đều được đánh giá và chọn lựa bởi một nhóm các chuyên gia an toàn thông tin hàng đầu thế giới, bao gồm:

  • Bruce Dang là lãnh đạo cao cấp nhóm an toàn sản phẩm tại Microsoft. Chuyên môn của anh ấy là nhưn Windows và dịch ngược mã phần mềm. Bruce là đồng tác giả của cuốn "Practical Reverse Engineering".
  • Nguyễn Lê Thành người sáng lập ra nhóm nghiên cứu VNSECURITY (từ năm 1998) và là thành viên của "The Hacker's Choice", nhóm nghiên cứu đầu tiên phá mã thành công A5 GSM vào năm 2006.
  • Nguyễn Anh Quỳnh là một nhà nghiên cứu an toàn thông tin và cũng là một lập trình viên. Quỳnh là sáng lập viên của dự án Capstone Engine, một khung ứng dụng dịch ngược mã phần mềm gọn nhẹ và hỗ trợ nhiều nền tảng và kiến trúc khác nhau.
  • Juliano Rizzo đã làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu lỗ hổng, dịch ngược và viết mã khai thác chất lượng cao từ năm 1996. Anh đã công bố nhiều nghiên cứu độc đáo, cũng như các kiến nghị an ninh và công cụ chứng minh lỗi. Juliano là một trong những người sáng lập và là nhà thiết kế của Netifera, một nền tảng nguồn mở dành cho các công cụ an toàn mạng. Anh đã làm việc ở vị trí tư vấn an ninh và phát triển mã khai thác ở Core Security Technologies (2000-2006).
  • Eduardo "sirdarckcat" Vela đã làm việc với vị trí kỹ sư an toàn thông tin cho nhiều công ty IT lớn và anh ấy cũng từng tìm thấy lỗ hổng ở nhiều hệ thống lớn. Hiện anh đang làm việc tại Google với nhiệm vụ hỗ trợ các nhóm phát triển sản phẩm và phát triển các công cụ giúp web an toàn hơn.

 

Lưu ý: Giá vé chương trình đã bao gồm 2 tiệc trà (sáng và chiều) nhưng không bao gồm ăn trưa. Để hỗ trợ người tham dự trong bữa trưa, chúng tôi đang xin tài trợ và sẽ cập nhật thông tin tại đây sau.

---

 

TetCon is the most technical and the only vendor-neutral information security conference that has been taking place annually in Saigon since 2012. TetCon provides attendees with hands-on experience, cutting-edge research, and latest developments in information security in Vietnam and around the world. In its third year of existence, TetCon has been widely trusted as the provider of the highest quality content on information security, and the best place in Vietnam to connect with information security professionals.

 

Speakers and Program

 

In the past two years TetCon has attracted security experts from the top technology companies in Vietnam and worldwide, e.g., VNG, Microsoft or Google. The technical review board is working on the list of speakers and the program of TetCon Saigon 2015, and will announce them on the conference homepage at https://tetcon.org. Presentations in English will be translated live to Vietnamese and vice versa.

 

Review Board

 

All presentations submitted to TetCon are reviewed and selected by a team of top-notch security researchers, including but not limited to:

  • Bruce Dang is a senior security development engineering lead at Microsoft focusing on Windows kernel and reverse engineering. He is a co-author of “Practical Reverse Engineering”.
  • Thanh Nguyen is the founder of VNSECURITY research group (since 1998) and a member of “The Hacker’s Choice”, which was the first group to crack A5 GSM in 2006 within a minute.
  • Nguyen Anh Quynh is a computer security researcher and coder. He is the founder of http://capstone-engine.org, a lightweight multi-platform, multi-architecture disassembly framework.
  • Juliano Rizzo has been involved in computer security for more than 15 years, working on vulnerability research, reverse engineering and development of high quality exploits for bugs of all classes. As a researcher he has published papers, security advisories and tools. His recent work includes the ASP.NET padding oracle exploit and the BEAST and CRIME attacks against SSL.
  • Eduardo "sirdarckcat" Vela has worked in a couple big IT companies as a security engineer, reported vulnerabilities to most of the others, wrote a book about web security, and presented in some of the most popular security conferences worldwide. Now he works in Google helping product teams develop safer services and developing tools to make the web somewhat safer.

Thông tin vé

Đăng ký sớm - Early

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Đăng ký bình thường - Regular

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Đăng ký trễ - Late

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Co-organized by Thai Duong & 5Desire

Thai Duong: Thai is a renowned information security expert with a proven track record of breakthrough research. Over the past five years, Thai has co-invented four original attack methods that affect the entire Internet; has led industry-wide efforts to prevent cryptographic vulnerabilities in all browsers and operating systems; has won the most prestigious awards, including the Pwnie; has lectured at the most important conferences, including IEEE Security & Privacy, USENIX or Black Hat; and has been recognised by his peers as one of the godfathers of practical cryptographic software security, and by the United States government as a researcher with extraordinary ability. In his current role at Google, Thai is a tech lead of the worldwide product security team that is responsible for the safety of all users and most products. In his free time, Thai is assisting Stanford professors to teach a cryptography class that has attracted more than 300,000 people worldwide.

5Desire: Founded by Nguyen Pham in 2011 with the mission to help entrepreneurs and companies in Vietnam accelerated, 5Desire had served the tech community here especially in communication and media. In 2013, Nguyen Pham joined force with 3 other managing partners from Silicon Valley to form a more well rounded team which can help local companies in specific aspects such as growth, funding, pitching and corporate organization among the expertises which also can be applied in Silicon Valley. 5Desire is managing a fund specializing in investments to early and emerging technology and life sciences companies. 5Desire aims to bring in their Silicon Valley experience to Vietnamese start-ups, ranging from operation to raising fund and exit.

Liên hệ nhà tổ chức