Giới thiệu

The Enforceability of Non-Competition Agreement: Legal Framework and Effective Building Strategies

Tính thực thi của thoả thuận không cạnh tranh: nền tảng pháp lý và chiến lược xây dựng hiệu quả

 

In order to safeguard the legitimate interests of enterprises from the risks of unhealthy competition in business and production activities, while aiming for a positive and sustainable working environment in the long run, today's business managers aspire to utilise “Non-Competition Agreement” as a shield against unpredictable losses in the marketplace. However, business management has never been easy. The divergent and inconsistent views of the competent state authorities regarding the legal value of Non-Competition Agreement continue to place the businesses in a legal gray area. This is particularly pronounced when the protection of a business’s trade secrets, with its potential ancillary effects, inadvertently encroaches upon the freedom of work for employees.

Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khỏi những rủi ro về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, đồng thời hướng đến một môi trường làm việc tích cực và bền vững trong thời gian dài, các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay mong muốn sử dụng “Thỏa thuận không cạnh tranh” như một chiếc khiên bảo vệ khỏi những tổn thất khó lường trên thương trường. Tuy nhiên, quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Những quan điểm trái chiều không thống nhất của chính những cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá trị pháp lý của Thỏa thuận chống cạnh tranh tiếp tục đưa doanh nghiệp vào vùng xám nhập nhằng khi việc bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp có thể có tác dụng phụ đính kèm là xâm phạm quyền tự do làm việc của người lao động.

 

So, how can an enterprise ensure the safety of its business operations without causing potential risks related to labour disputes with employees? Is there an optimal solution for businesses?

Như vậy, làm cách nào để doanh nghiệp có thể vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình mà vừa không gây ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tranh chấp lao động với người lao động liên quan đến thỏa thuận này? Liệu có giải pháp tối ưu nào cho doanh nghiệp hay không?

 

The answer to this question is awaiting you at the Legal Talk #11 seminar with the theme "The Enforcement of Non-Competition Agreement: Legal Framework and Effective Building Strategies". It is a noteworthy event that focuses on researching and evaluating the enforcement of non-competition agreement in the current labour and business environment.

Câu trả lời đang đợi bạn tại Hội thảo Legal Talk #11với chủ đề Tính thực thi của thoả thuận không cạnh tranh: nền tảng pháp lý và chiến lược xây dựng hiệu quả”. Đây là một chủ đề đáng chú ý tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá việc thực thi thoả thuận không cạnh tranh trong môi trường lao động và môi trường kinh doanh hiện nay.

 

Thông tin vé

Vé thông thường (áp dụng cho vé offline)

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 850.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé offline)

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1: 800.000/vé: áp dụng cho cá nhân đăng ký sớm để tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé thông thường (áp dụng cho vé online)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 550.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia online Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, các tài liệu. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online): 500.000 VNĐ/vé online – ưu đãi dành cho 10 người tham dự đăng ký và thanh toán sớm nhất;

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 2 (áp dụng cho vé offline)

2.250.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 2 (chỉ áp dụng cho vé offline): 2.250.000 VNĐ/3 vé – ưu đãi dành cho nhóm 03 người tham dự đăng ký và thanh toán cùng nhau.

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà (nếu có) trong hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Nhà tổ chức

Phuoc & Partners Law Firm

Phuoc & Partners has a long and proud history of nearly 20 years of advisory and litigation services in Vietnam and currently have a combined team of nearly 80 highly experienced professionals in our three offices in Ho Chi Minh City, Hanoi & Danang. We are a full service legal practice with a focus on the following practices: Taxation, Labour & Employment, Corporate, M&A, Foreign Investment, Commerce, Real Estate & Construction, Banking & Finance, IP, Dispute Resolution as well as Regulatory & Trade.

Liên hệ nhà tổ chức