Giới thiệu

123

Thông tin vé

Standard GA - 1 Pax

199.000 VND
Vé ngừng bán online

Free Mixer 15h > 17h,

Standard GA - 6 Pax

199.000 VND
Vé ngừng bán online

Free Mixer 15h > 17h

Premium GA - 1 Pax

249.000 VND
Vé ngừng bán online

Free Mixer 15h > 17h.
Express Check in at Vip Gate.

Premium GA - 6 Pax

249.000 VND
Vé ngừng bán online

Free Mixer 15h > 17h.
Express Check in at Vip Gate.

VIP - 1 Pax

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Free flow. Light Stick

VIP - 4 Pax

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Free flow. Light Stick

Nhà tổ chức

I68

I68

Liên hệ nhà tổ chức