Giới thiệu

wtf

Thông tin vé

TÔI XUẤT CHÚNG - I AM NLP

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Combo vé cho 3 người + 1 quyển sách NLP của chính các Diễn giả

TÔI XUẤT CHÚNG - I AM NLP

200.000 VND
Vé ngừng bán online

1 vé cho riêng bạn

Nhà tổ chức

WEALTH COACH

VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT THỊNH VƯỢNG

Liên hệ nhà tổ chức