Giới thiệu

Chương trình sự kiện xin vui lòng xem tại http://trada.vnsecurity.net/schedule/.

Thông tin vé

Đăng ký trước 16/6

60.000 VND
Vé ngừng bán online

Đăng ký sau 16/6

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VNSecurity

Được tổ chức bởi VNSecurity, nhóm nghiên cứu chuyên sâu về bảo mật máy tính lâu đời tại Việt Nam. Nhiều thành viên trong nhóm có những nghiên cứu và sản phẩm được cộng đồng trên thế giới đánh giá cao. Số khác trong đó thường xuyên công bố các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các giao thức xương sống và phần mềm phổ biến trên internet.

Liên hệ nhà tổ chức