Giới thiệu

PETER NGUYỄN, chuyên gia đào tạo cao cấp trực tiếp cầm tay chỉ việc, trao công cụ chuyên biệt và truyền nghề!

MIỄN PHÍ! Đánh giá khả năng huấn luyện, phát triển nhân sự của Bạn ngay với công cụ chuyên biệt.

Khóa học Train The Trainer chuyên biệt, chất lượng cao này trang bị cho Bạn (người huấn luyện, chuyên viên huấn luyện, giáo viên/giảng viên, sinh viên ngành nhân sự và những ai có nhu cầu tương tự) những kiến thức - kỹ năng - công cụ cần thiết và hơn thế nữa cho công việc giảng dạy, huấn luyện nhân sự chuyên nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội dung Khóa học tháng 12/2016 tiếp tục cập nhật những tri thức và trào lưu thiết kế chương trình huấn luyện mới, với nội dung tương tác, tương thích với người lớn và công nghệ di động...

Thông tin vé

Early Birds/Group5Plus

4.900.000 VND
Vé ngừng bán online

Regular Module

1.900.000 VND
Vé ngừng bán online

Regular Course

6.900.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Tư vấn - Đào tạo Hiền Tài Việt

Đội ngũ chuyên gia Hiền Tài Việt bao gồm thạc sỹ và tiến sỹ tốt nghiệp các trường danh tiếng từ châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật bản, hiện đang đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành tại các tập đoàn quốc tế, tiếp tục cung ứng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chuyên biệt, chất lượng cao cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế và đa quốc gia.

Liên hệ nhà tổ chức