Giới thiệu

Coming soon...

Thông tin vé

GA - 1 Day Pass - 25.03

395.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé đã bao gồm 10% VAT / Ticket prices include 10% VAT

GA - 1 Day Pass - 25.03 (Promotion)

217.000 VND
Vé ngừng bán online

Buy 2 get 1 free

GA - 1 Day Pass - 26.03

395.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé đã bao gồm 10% VAT / Ticket prices include 10% VAT

GA - 1 Day Pass - 26.03 (Promotion)

217.000 VND
Vé ngừng bán online

Buy 2 get 1 free

GA - 2 Days Pass

605.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé đã bao gồm 10% VAT / Ticket prices include 10% VAT

VIP - 1 Day Pass - 25.03

989.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - 1 Day Pass - 26.03

989.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - Table (5-pax) - 1 Day Pass 25.03

900.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP - Table (5-pax) - 1 Day Pass 26.03

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Upgrade to VIP

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Vui lòng xuất trình vé GA kèm vé Upgrade lên VIP để được đổi vòng tay VIP tại sự kiện./ Please show GA ticket and VIP upgrade ticket so that we can exchange VIP wristband on site.

VVIP (10 pax)

15.000.000 VND
Vé ngừng bán online

10 pax/ ticket.

Nhà tổ chức

ANTERNATION

ANTERNATION – thuộc Công ty Giải trí Antertain – là một thế giới mới dành cho các raver, một cộng đồng gắn kết cùng chung ngôn ngữ âm nhạc. nơi các tín đồ yêu nhạc có thể chia sẻ, xây dựng, thể hiện đam mê với các dòng nhạc thịnh hành nhất trên thế giới hiện nay, kết nối các cộng đồng âm nhạc khác cũng như các DJ/Producer trong và ngoài nước.

Liên hệ nhà tổ chức