Giới thiệu

Thông tin về Cafe Show 2017

  • Tiêu Đề     Triển Lãm Quốc Tế Cà Phê Tại Việt Nam 2017 (Vietnam Cafe Show 2017)
  • Thời Gian Ngày 02~04 tháng 3 năm 2017 / 3 ngày
  • Địa điểm   Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm Sài Gòn (SECC),   Thành Phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Thông tin vé

Standard

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

EXPORUM INC.

Exhibition/Convention Organizer

Liên hệ nhà tổ chức