Giới thiệu

Tương lai của thực tế ảo là một thứ gì đó còn hơn thế nữa mà chúng tôi còn chưa thể tiên đoán trước được. 

Các lĩnh vực được sử dụng bởi thực tế ảo giới thiệu trong buổi huấn luyện sau đây có thể làm bạn ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy chúng tôi hoàn toàn có khả năng biến nó thành hiện thực. Những công cụ sáng tạo tương lai sẽ giúp bạn trau dối kỹ năng của bạn trong một thời gian ngắn mà thôi. 

PPLUS là công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng các công nghệ VR/ AR/ Hologram trong kinh doanh với kinh nghiệm làm việc với các côgn ty đa quốc gia như: AXE, Coca-cola, Sapporo, Unilever, và Armway.

Giám đốc điều hành của PPLUS sẽ giúp bạn biết làm thế nào để áp dụng công nghệ thực tế ảo trong chiến lược kinh doanh thực tế. 

Đồng thời, giám đốc công nghệ PPLUS sẽ chứng minh những công nghệ này một cách trực tiếp. 

Ngày: Chủ nhật ngày 14 tháng 8 2016
Địa điểm: coworking Space
Thời gian: 8:30-17:30
Giá: 4.000.000 vnd

giới thiệu:

AR

Hologram

Điểm tâm sáng
08:00

Tiếp và đón khách
bởi Giám đốc điều hành / Trường Phạm
09:00

Giới thiệu công nghệ VR
bởi Truong Pham
10:00

Giới thiệu các case study áp dụng VR thành công
bởi Truong Pham
12:30

Dùng bữa trưa
01:30

Demo công nghệ VR và thực hành
bởi Giám đốc công nghệ/ Nguyễn Duy Hậu
03:00

Chia sẻ và đặt câu hỏi
bởi Truong Pham
06:00

English version:

The future of virtual reality is something more that that. Here are the best training applications that have been made so far. The areas where VR has been used may surprise you, but they show perfectly its capabilities. The future belongs to these innovative tools that will help you hone your skills in a short time.

Pplus are the first Vietnam company adopts VR/AR/Holograms in business and working partners with MNC brands company such as AXE, Coca-cola, Sapporo, Unilever, and Amway. 
CEO of Pplus will teach you how to adapt VR strategies in real life business and pplus CTO demos the technology.

Date: Sunday August 14, 2016
Places: Coworking Space
Time: 8.30 am - 5.30 pm
Price: 4 million vnd

Showcase: 

Augmented reality

Hologram

 

Breakfast
08:00 AM

Gathering & Welcome Speech
by CEO/ Truong Pham
09:00 AM

Introduction of VR
by Truong Pham
10:00 AM

Successful VR case study
by Truong Pham
12:30 PM

Lunch
01:30 PM

Demo for VR and practices
by CTO pplus Nguyen Duy Hau
03:00 PM

Closing Thoughts
by Truong Pham
06:00 PM

Thông tin vé

We are cancel this event

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

We are cancel this event

Nhà tổ chức

codecamp

Codecamp is a startup that helps beginners to learn to code​.

Liên hệ nhà tổ chức