Giới thiệu

"Vivarium xuất phát từ tiếng Latin mang nghĩa môi trường sống, còn được gọi là hộp sinh thái , là nơi để trồng và chăm sóc các loại động thực vật. Vivarium mô phỏng một phần hệ sinh thái với mục đích nghiên cứu hoặc trang trí nội thất." 
Ngoài ra, vivarium còn là một giải pháp phong thủy tuyệt vời cho không gian sống của bạn.

Art Space trân trọng giới thiệu lớp học thiết kế hệ sinh thái nghệ thuật Vivarium.

Lớp học sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 28/1. 
Học phí là 899k bao gồm nguyên vật liệu. 
Bạn sẽ được học cách thiết kế, chăm sóc, trang trí vivarium, và mang về nhà tác phẩm của mình.


"A vivarium (Latin, literally for "place of life") is an area, for keeping and raising animals or plants for observation or research. Often, a portion of the ecosystem for a particular species is simulated on a smaller scale for research purpose or decoration."

Art Space is presenting Vivarium design workshop. The workshop will take place at 10.00AM on Sunday, January 28th. 


The fee is 899k including materials. 
You will learn design principles, how to maintain a vivarium, and bring home your product. 

Thông tin vé

Vivarium Workshop Ticket

899.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Art Space

A Place to Discover & Learn New Thing Every Day

Liên hệ nhà tổ chức