Giới thiệu

Giải chạy "VnExpress Marathon – VM Quy Nhơn 2019" do Báo Điện tử VnExpress tổ chức với mong muốn mở ra một sân chơi lành mạnh đối với những người yêu thể thao – đặc biệt là chạy bộ.

Với quy mô tổ chức lên đến hơn 5.000 vận động viên đến từ trong nước và quốc tế, VM 2019 bắt đầu khởi động và nhận đăng ký từ tháng 1/2019. Giải chạy sẽ được chính thức tổ chức vào tháng 6/2019.

Các vận động viên sẽ chạy dọc đường ven biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đi qua những địa điểm nổi tiếng của Thành phố như: Tượng đài Quang Trung, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, cầu Thị Nại - cầu Nhơn Hội (cầu vượt biển dài nhất Việt Nam)...

“VnExpress Marathon – VM Quy Nhơn 2019” – giải chạy lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn – Bình Định, sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch tại địa phương, quảng bá hình ảnh con người và cảnh quan Quy Nhơn với bạn bè quốc tế, kích thích du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Định.

 

Kích cỡ size áo thun:

 

Thông tin vé

5km

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 10 tới 29 người

360.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 10%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 30 tới 49 người

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 15%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 50-100 người

320.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 20%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip

Combo 5km - Trên 100 người

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 25%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

10km

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 10 tới 29 người

720.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 10%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 30 tới 49 người

680.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 15%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 50 tới 100 người

640.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 20%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - Trên 100 người

600.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 25%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip

21km

950.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 10 tới 29 người

855.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 10%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 30 tới 49 người

807.500 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 15%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 50 tới 100 người

760.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 20%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - Trên 100 người

712.500 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 25%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

42km

1.100.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 10 tới 29 người

990.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 10%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 30 tới 49 người

935.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 15%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 50 tới 100 người

880.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 20%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km- Trên 100 người

825.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm 25%

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

5km - Late Bird

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 10 tới 29 người - Late Bird

450.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 30 tới 49 người - Late Bird

425.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 50 tới 100 người - Late Bird

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - 50 tới 100 người - Late Bird

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 5km - Trên 100 người - Late Bird

375.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

10km - Late Bird

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 10 tới 29 người - Late Bird

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 30 tới 49 người - Late Bird

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - 50 tới 100 người - Late Bird

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

Combo 10km - Trên 100 người - Late Bird

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip.

21km - Late Bird

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 10 tới 29 người - Late Bird

1.080.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 30 tới 49 người - Late Bird

1.020.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - 50 tới 100 người - Late Bird

960.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 21km - Trên 100 người - Late Bird

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

42km - Late Bird

1.300.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 10 tới 29 người - Late Bird

1.170.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 30 tới 49 người - Late Bird

1.105.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - 50 tới 100 người - Late Bird

1.040.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Combo 42km - Trên 100 người - Late Bird

975.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm: áo chạy, BIB (số báo danh và thông tin), Chip, áo finisher

Nhà tổ chức

Báo điện tử VnExpress

Báo điện tử VnExpress là tờ báo điện tử đầu tiên tại Việt Nam xuất bản ấn phẩm online và không có báo in

Liên hệ nhà tổ chức