Giới thiệu

KỶ NIỆM 100 NĂM SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG - SÂN KHẤU LÊ HOÀNG GIỚI THIỆU VỞ CẢI LƯƠNG KINH ĐIỂN - THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA

Thành Phần Diễn Viên

NSUT PHƯỢNG LOAN - DƯƠNG VÂN NGA

NSUT LÊ TỨ - LÊ HOÀN

NS CHÍ LINH - LÊ HOÀN

NS KIM NGÂN - DƯƠNG VÂN NGA

NSUT QUỲNH HƯƠNG - CỐ MẪU

CS PHƯƠNG THANH - HIỆU UÝ KỲ HOA

CS QUỐC ĐẠI - VẠN AN VƯƠNG

NS ĐẠI NGHĨA - ĐINH ĐIỀN

NS XUÂN TRANG - NGUYỄN BẶC

NS GIA BẢO - ĐINH LĂNG

NS ĐIỀN TRUNG - PHẠM CỰ LƯỢNG

NS LÊ THANH THẢO - TỐ UYÊN

NS LÊ TRUNG THẢO - KHUÔNG VIỆT ĐẠI SƯ

NS TIẾN PHƯỚC - PHẠM HẠP

NS MINH HOÀ - HẦU NHÂN BẢN

NS CHẤN CƯỜNG - Ô TRẦN

NS PHÚC HẬU - Ô NGUYỄN

BÉ BẢO TRÂM - ẤU CHÚA

NS CAO MỸ CHÂU - NHŨ MẪU

Thông tin vé

Loại 1

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 2

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 4

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé Lầu

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Sân Khấu Lê Hoàng

.

Liên hệ nhà tổ chức