Giới thiệu

Đại khái là XOI vừa mới hoàn thành album Ánh Sáng Ban Ngày và đẻ ra cái show XOI '22 này - tức XOI của năm '22 - để giới thiệu album của band. Xin mời đồng bào yêu nhạc khắp vũ trụ ghé nghe nhạc chơi~~

     🎶 Ban nhạc khách mời: THE 13th FLOOR

     🎶 128k/vé (chưa bao gồm nước) hoặc xòe bản cứng album Ánh Sáng Ban Ngày tại cửa để nhận ngay một vé miễn phí.

---

We just happened to have our album Ánh Sáng Ban Ngày (Light of the Day) released, so by the book, we should have a live show to promote our work. Hence, XOI '22 - XOI of year '22. Inviting all music lovers around the cosmos to come hear our sounds~~

     🎶 With special guest: THE 13th FLOOR

     🎶 128k/ticket (drinks not included) or flex your hard copy of Ánh Sáng Ban Ngày (Light of the Day) album at check-in and get one ticket for free.​