Giới thiệu

Cập nhật thông

YouthSpeak Forum - Một diễn dàn nơi cảm hứng được lan tỏa và ý tưởng được biến thành hành động.

Là sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC, với mục tiêu mang những người trẻ đầy hoài bão thay đổi thế giới và những nhà lãnh đạo đến với nhau để tạo thành một sân chơi đa thế hệ, nhiều lĩnh vực cùng nói lên quan điểm của mình, chia sẻ kiến thức về những vấn đề bức bối của xã hội tại Việt Nam, vì một Việt Nam phát triển bền vững đến năm 2030.

Tháng 9 năm 2015 đánh dấu sự ra đời của 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc nhằm Chấm dứt đói nghèo, Chống bất bình đằng và Chống biến đổi khí hậu trong 15 năm tới cho các quốc gia trên thế giới. Từng được đánh giá là một trong những quốc gia thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đã giúp Việt Nam tạo ra được những thay đổi hết sức to lớn cho người dân.

Tiếp nối với thành công đó, nhưng với tham vọng cao hơn nhằm thay đổi toàn diện bộ mặt xã hội, hướng đến một xã hội phát triển bền vững - Một Việt Nam 2030, vai trò của người trẻ là nồng cốt trong việc chủ động nắm bắt cơ hội và hành động.Để đạt được mục tiêu đó, AIESEC tin rằng giải pháp hiệu quả tập trung vào khai mở và phát huy tiềm năng lãnh đạo của giới trẻ bằng cách giúp họ có đủ khả năng nói lên ý kiến của mình và tự tin hành động.

Thông tin vé

Workshop Unilever

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop AEG

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop Prudential

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop UNICEF

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop AIESEC

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop UN Women

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Workshop Amway

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Giải pháp Tài năng Tầm nhìn Trẻ

We are one of the world’s largest providers of high-calibre youth talent and volunteers. We develop the next generation of leaders and connect them with businesses and NGO’s.

We proudly count a Nobel Peace Prize laureate and numerous world, business and NGO leaders amongst our one million strong alumni community. To date, we’ve delivered over 480,000 internship and volunteering experiences, and it’s all been led by young leaders who believe in making the world a better place.

Liên hệ nhà tổ chức