Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 6.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
26
Thứ 6
Tháng 5
12
Thứ 6
Từ 210.000 VND
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 4
30
Today
Từ 563.000 VND
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 4
30
Today
Tháng 6
08
Thứ 5
Từ 2.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
10
Thứ 7
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
06
Thứ 7
Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp