Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
05
Chủ nhật
Tháng 9
25
Thứ 7
Tháng 9
26
Chủ nhật
Tháng 10
02
Thứ 7
Tháng 10
31
Chủ nhật
Từ 450.000 VND
Lam Dong
Tháng 11
05
Thứ 6
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 12
25
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp