Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 3.600.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 1
19
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 2
01
Thứ 5
Tháng 1
27
Thứ 7
Từ 2.232.000 VND
Hà Nội
Tháng 3
10
Thứ 7
Từ 2.277.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
07
Thứ 4
Tháng 1
28
Chủ nhật
Tháng 3
11
Chủ nhật
Tháng 1
21
Chủ nhật
Tháng 2
02
Thứ 6
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
20
Today
Tháng 1
27
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp