Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
05
Today
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 350.000 VND
Ninh Binh
Tháng 12
20
Chủ nhật
Từ 1.200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 6
28
Chủ nhật
Từ 625.000 VND
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp