Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 420.000 VND
Hà Nội
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
05
Chủ nhật
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 3
21
Thứ 3
Từ 270.000 VND
Hà Nội
Từ 530.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
01
Thứ 4
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
03
Thứ 6
Tháng 3
11
Thứ 7
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
25
Thứ 7
Từ 336.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
25
Thứ 7
Tháng 12
01
Thứ 5
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
28
Today
Tháng 3
02
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp