Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 340.000 VND
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 12
14
Thứ 5
Từ 2.232.000 VND
Hà Nội
Tháng 3
10
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 1
21
Chủ nhật
Tháng 12
12
Thứ 3
Tháng 11
17
Thứ 6
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 1
06
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp