Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
19
Thứ 4
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 5
29
Chủ nhật
Tháng 5
29
Chủ nhật
Tháng 5
29
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp