Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 170.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 350.000 VND
Ninh Binh
Tháng 12
20
Chủ nhật
Trực tiếp
Trực tiếp
Tháng 5
09
Thứ 7
Tháng 6
08
Thứ 2
Tháng 6
08
Thứ 2
Tháng 7
31
Thứ 6
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 250.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
14
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp