Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
21
Today
Tháng 2
22
Thứ 7
Tháng 2
27
Thứ 5
Từ 6.500.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
13
Thứ 6
Từ 1.500.000 VND
Tháng 2
22
Thứ 7
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
22
Thứ 7
Tháng 2
23
Chủ nhật
Tháng 2
24
Thứ 2
Tháng 2
27
Thứ 5
Tháng 2
27
Thứ 5
Tháng 2
29
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp