Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
05
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130 VND
Hồ Chí Minh
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 6
13
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 3
01
Thứ 5
Tháng 3
11
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp