Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
02
Thứ 6
Tháng 1
27
Thứ 7
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 700.000 VND
Tháng 3
14
Thứ 4

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp