Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
17
Thứ 3
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
22
Today
Từ 199.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
30
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp