Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 270.000 VND
Hà Nội
Từ 530.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
22
Thứ 4
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
09
Thứ 5
Tháng 3
17
Thứ 6
Tháng 3
18
Thứ 7
Tháng 3
19
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp