Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
29
Thứ 6
Từ 530.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
12
Chủ nhật
Tháng 2
03
Thứ 6
Tháng 2
05
Chủ nhật
Tháng 2
10
Thứ 6
Tháng 2
11
Thứ 7
Tháng 2
12
Chủ nhật
Tháng 2
04
Thứ 7
Tháng 2
12
Chủ nhật
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
11
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp