Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
25
Thứ 7
Tháng 7
30
Thứ 5
Từ 250.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 8
01
Thứ 7
Tháng 7
25
Thứ 7
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 1.028.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
10
Thứ 6
Từ 625.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
08
Thứ 4
Tháng 7
07
Thứ 3
Miễn phí
Ho Chi Minh
Miễn phí
Ho Chi Minh
Miễn phí
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp