Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 4
18
Thứ 3
Tháng 4
18
Thứ 3
Tháng 3
29
Thứ 4
Tháng 5
12
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp