Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 250.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 8
01
Thứ 7
Tháng 7
12
Chủ nhật
Tháng 7
01
Thứ 4
Tháng 6
05
Thứ 6
Tháng 3
18
Thứ 4
Tháng 3
13
Thứ 6
Tháng 3
08
Chủ nhật
Tháng 3
01
Chủ nhật
Tháng 2
14
Thứ 6
Tháng 12
14
Thứ 7
Tháng 12
07
Thứ 7
Tháng 10
03
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp