Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 85.000 VND
Tháng 11
23
Thứ 6
Từ 500.000 VND
Tháng 7
06
Thứ 6
Từ 300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
23
Today
Tháng 6
29
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp