Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
01
Thứ 4
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
26
Chủ nhật
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
03
Thứ 6
Tháng 3
11
Thứ 7
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
25
Thứ 7
Từ 336.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
25
Thứ 7
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
12
Chủ nhật
Tháng 3
11
Thứ 7
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
22
Thứ 7
Tháng 3
19
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp