Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 11
18
Thứ 7
Tháng 12
03
Chủ nhật
Tháng 4
06
Thứ 6
Tháng 11
25
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp