Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 11
08
Thứ 5
Tháng 6
15
Thứ 6
Tháng 10
31
Thứ 4
Tháng 11
01
Thứ 5
Tháng 10
27
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 11
17
Thứ 7
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 10
28
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp