Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
04
Thứ 4
Tháng 6
24
Chủ nhật
Tháng 5
04
Thứ 6
Tháng 6
28
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Tháng 6
29
Thứ 6
Từ 7.920.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
12
Thứ 5
Tháng 6
28
Thứ 5
Tháng 6
25
Thứ 2
Tháng 8
20
Thứ 2
Tháng 8
17
Thứ 6
Tháng 6
23
Today
Từ 100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
23
Today
Tháng 6
29
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp