Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 8
20
Thứ 2
Tháng 8
07
Thứ 3
Tháng 6
15
Thứ 6
Từ 299.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
26
Chủ nhật
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 8
19
Chủ nhật
Tháng 8
10
Thứ 6
Từ 2.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 8
12
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp