Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
05
Chủ nhật
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 3
21
Thứ 3
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 0 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
15
Thứ 7
Từ 115.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
14
Thứ 6
Tháng 3
02
Thứ 5
Tháng 3
18
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp