Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 6
27
Thứ 3
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
08
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
27
Thứ 5
Tháng 10
27
Thứ 6
Tháng 7
30
Chủ nhật
Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 10
07
Thứ 7
Từ 499.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
01
Thứ 7
Tháng 8
19
Thứ 7
Tháng 6
28
Thứ 4
Tháng 7
01
Thứ 7
Tháng 7
01
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp