Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
28
Thứ 5
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 1
09
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Từ 3.300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
15
Thứ 6
Tháng 3
22
Thứ 6
Từ 5.800.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
28
Thứ 5
Từ 660.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
08
Thứ 6
Từ 4.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
19
Thứ 6
Tháng 5
25
Thứ 7
Từ 4.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 5
Từ 6.820.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
28
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp