Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
15
Today
Từ 160.000 VND
Ha Noi
Tháng 9
15
Thứ 3
Tháng 9
19
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp