Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
23
Chủ nhật
Tháng 2
27
Thứ 5
Tháng 2
29
Thứ 7
Tháng 2
29
Thứ 7
Từ 5.900.000 VND
Tháng 3
02
Thứ 2
Tháng 3
04
Thứ 4
Tháng 3
04
Thứ 4
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
07
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp