Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 6.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
17
Thứ 6
Tháng 11
11
Thứ 7
Tháng 10
27
Thứ 6
Từ 1.650.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
12
Thứ 5
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 9
23
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Đà Nẵng
Tháng 10
07
Thứ 7
Từ 50.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
23
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 9
28
Thứ 5
Tháng 9
30
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp