Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 6
30
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
10
Chủ nhật
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 5
26
Thứ 7
Tháng 3
01
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 4
01
Chủ nhật
Tháng 6
02
Thứ 7
Tháng 5
10
Thứ 5
Tháng 5
07
Thứ 2
Tháng 6
14
Thứ 5
Từ 1.600.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
24
Today
Tháng 6
07
Thứ 5
Tháng 5
26
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp