Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 5.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Từ 11.499.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
26
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp