Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
10
Thứ 6
Từ 3.300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
06
Thứ 5
Từ 5.800.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
28
Thứ 5
Từ 1.100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
21
Thứ 6
Tháng 1
09
Thứ 4
Tháng 12
26
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 1
07
Thứ 2
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 12
30
Chủ nhật
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 8
10
Thứ 6
Từ 325.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp