Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
20
Thứ 4
Tháng 12
12
Thứ 5
Tháng 11
17
Chủ nhật
Tháng 11
24
Chủ nhật
Tháng 11
24
Chủ nhật
Từ 7.300.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 11
07
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp