Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
24
Thứ 7
Từ 5.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 8
21
Today
Từ 1.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
24
Thứ 7
Tháng 8
24
Thứ 7
Từ 7.700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
12
Thứ 5
Tháng 9
05
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp