Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
26
Thứ 2
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 4
20
Thứ 6
Tháng 3
24
Thứ 7
Tháng 3
01
Thứ 5
Tháng 3
31
Thứ 7
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 4
08
Chủ nhật
Tháng 5
05
Thứ 7
Từ 380.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
18
Thứ 4
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
07
Thứ 7
Tháng 2
24
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 3
26
Thứ 2
Tháng 4
01
Chủ nhật
Tháng 3
11
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp