Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
10
Thứ 2
Tháng 3
29
Thứ 4
Từ 4.997.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
01
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 0 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
15
Thứ 7
Từ 3.712.500 VND
Hà Nội
Tháng 4
04
Thứ 3
Từ 230.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
14
Thứ 6
Tháng 3
26
Today
Tháng 3
17
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp