Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 3
14
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
27
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp