Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 12
14
Thứ 5
Tháng 10
27
Thứ 6
Tháng 7
30
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
23
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 9
27
Thứ 4
Tháng 7
07
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
27
Thứ 5

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp