Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
02
Thứ 4
Tháng 12
14
Thứ 5
Tháng 11
11
Thứ 7
Tháng 10
27
Thứ 6
Tháng 7
30
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 3.600.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 150.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
18
Thứ 6
Tháng 7
26
Thứ 4
Tháng 3
14
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 8
28
Thứ 2
Tháng 7
27
Thứ 5
Tháng 7
28
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp