Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
20
Today
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 12
14
Thứ 5
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 1
21
Chủ nhật
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
09
Thứ 7
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 12
03
Chủ nhật
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
24
Thứ 7
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 8
28
Thứ 2
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
03
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 12
02
Thứ 7
Tháng 3
10
Thứ 7
Tháng 8
31
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp