Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
03
Thứ 6
Từ 299.000 VND
Hung Yen
Tháng 11
17
Today
Tháng 11
24
Chủ nhật
Tháng 11
17
Today
Từ 1.500.000 VND
Tháng 12
22
Chủ nhật
Từ 540.000 VND
Ha Noi
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 6
Từ 700.000 VND
Binh Duong
Tháng 12
15
Chủ nhật
Tháng 12
15
Chủ nhật
Tháng 12
01
Chủ nhật
Tháng 4
19
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp