Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 12
24
Thứ 2
Từ 1.900.000 VND
Thừa Thiên Huế
Tháng 9
21
Thứ 7
Tháng 4
03
Thứ 6
Tháng 2
26
Thứ 4
Tháng 9
28
Thứ 7
Từ 75.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
29
Chủ nhật
Từ 80.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
28
Thứ 7
Tháng 10
08
Thứ 3
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp