Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
14
Thứ 3
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 12
24
Thứ 2
Tháng 9
21
Thứ 7
Từ 215.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
03
Thứ 4
Tháng 7
13
Thứ 7
Tháng 8
24
Thứ 7
Tháng 6
29
Thứ 7
Tháng 7
27
Thứ 7
Tháng 7
11
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp