Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
29
Thứ 7
Từ 100.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
03
Thứ 3
Từ 500.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
24
Thứ 3
Tháng 4
03
Thứ 6
Tháng 2
27
Today
Tháng 3
01
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp