Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
14
Thứ 3
Tháng 12
24
Thứ 2
Từ 1.900.000 VND
Thừa Thiên Huế
Tháng 9
21
Thứ 7
Từ 215.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
03
Thứ 4
Tháng 8
24
Thứ 7
Tháng 9
05
Thứ 5
Tháng 4
10
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 9
05
Thứ 5
Tháng 9
06
Thứ 6
Tháng 8
25
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp