Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 8
19
Chủ nhật
Từ 65.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
19
Chủ nhật
Tháng 8
23
Thứ 5
Từ 299.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
26
Chủ nhật
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 8
31
Thứ 6
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
19
Chủ nhật
Tháng 8
10
Thứ 6
Từ 680.000 VND
Thừa Thiên Huế
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 9
30
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
22
Thứ 4
Tháng 8
26
Chủ nhật
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 8
19
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp