Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
30
Chủ nhật
Tháng 5
28
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
07
Thứ 4
Tháng 6
03
Thứ 7
Tháng 6
13
Thứ 3
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 5
09
Thứ 3
Tháng 5
04
Thứ 5
Tháng 5
28
Chủ nhật
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
27
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp