Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130 VND
Hồ Chí Minh
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 6
13
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Tháng 5
18
Thứ 6
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
24
Thứ 5
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
12
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 5
05
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp