Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
03
Thứ 6
Từ 1.500.000 VND
Tháng 12
22
Chủ nhật
Từ 540.000 VND
Ha Noi
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 6
Từ 700.000 VND
Binh Duong
Tháng 12
15
Chủ nhật
Tháng 12
15
Chủ nhật
Tháng 4
19
Chủ nhật
Từ 112.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 1
03
Thứ 6
Tháng 12
13
Thứ 6
Tháng 12
22
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp