Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
04
Thứ 7
Từ 6.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
17
Thứ 6
Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 11
02
Thứ 5
Tháng 9
24
Chủ nhật
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
13
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 9
16
Thứ 7
Từ 50.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
23
Thứ 5
Từ 2.190.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
22
Today
Tháng 9
23
Thứ 7
Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 9
27
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp