Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 6.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
26
Thứ 6
Tháng 6
08
Thứ 5
Từ 2.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
10
Thứ 7
Tháng 9
23
Thứ 7
Từ 13.900.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3
Tháng 5
03
Thứ 4
Tháng 4
29
Thứ 7
Từ 33.300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
12
Thứ 2
Từ 2.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
01
Thứ 7
Tháng 6
26
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp