Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 5
29
Today
Tháng 5
30
Thứ 7
Tháng 6
21
Chủ nhật
Từ 2.970.000 VND
Tháng 6
26
Thứ 6
Từ 1.200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 6
28
Chủ nhật
Tháng 7
05
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp