Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 650.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
15
Today
Tháng 7
16
Thứ 5
Tháng 7
17
Thứ 6
Tháng 7
18
Thứ 7
Từ 750.000 VND
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
25
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
26
Chủ nhật
Tháng 7
29
Thứ 4
Từ 3.515.000 VND
Tháng 8
28
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp