Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 6.400.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
04
Thứ 2
Tháng 11
16
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 9
16
Thứ 7
Từ 50.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
23
Thứ 5
Tháng 12
09
Thứ 7
Tháng 1
26
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp