Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 5.000.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Từ 11.499.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 8
27
Thứ 3
Tháng 9
22
Chủ nhật
Tháng 9
25
Thứ 4
Từ 3.999.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
21
Today
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp