Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
15
Today
Từ 3.515.000 VND
Tháng 8
28
Thứ 6
Tháng 8
28
Thứ 6
Tháng 9
13
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp