Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 10
25
Thứ 5
Tháng 6
15
Thứ 6
Tháng 11
24
Thứ 7
Tháng 6
01
Thứ 6
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 10
22
Thứ 2
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 10
28
Chủ nhật
Tháng 10
16
Thứ 3
Tháng 10
26
Thứ 6
Tháng 5
04
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp