Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 6
28
Thứ 4
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 7
05
Thứ 4
Từ 450.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
29
Thứ 5
Tháng 11
03
Thứ 6
Tháng 7
07
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp