Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 1.330.000 VND
Tháng 12
21
Thứ 6
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 11
24
Thứ 7
Tháng 12
01
Thứ 7
Từ 1.545.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
22
Thứ 5
Tháng 12
02
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp