Thế giới sự kiện đặc sắc

Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 11
04
Thứ 7
Tháng 10
25
Thứ 4
Tháng 11
01
Thứ 4
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 11
03
Thứ 6
Tháng 10
21
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp