Thế giới sự kiện đặc sắc

Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
02
Thứ 5
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
17
Thứ 6
Từ 180.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
04
Thứ 7
Tháng 7
29
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp