Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 12
01
Thứ 5
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
28
Today
Tháng 2
27
Thứ 2
Tháng 3
12
Chủ nhật
Tháng 4
22
Thứ 7
Từ 75.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
01
Thứ 7
Tháng 3
12
Chủ nhật
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp