Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 1
21
Chủ nhật
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
01
Thứ 6
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
09
Thứ 7
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
24
Thứ 7
Tháng 8
28
Thứ 2
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
03
Thứ 7
Tháng 12
02
Thứ 7
Tháng 3
10
Thứ 7
Tháng 8
31
Thứ 5
Tháng 12
17
Chủ nhật
Tháng 10
04
Thứ 4
Tháng 12
09
Thứ 7
Tháng 11
26
Chủ nhật
Tháng 11
23
Thứ 5
Tháng 1
14
Chủ nhật
Tháng 3
18
Chủ nhật
Từ 60.000 VND
Hồ Chí Minh

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp