Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
12
Chủ nhật
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 8
01
Thứ 4
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
24
Chủ nhật
Tháng 6
23
Today
Tháng 7
01
Chủ nhật
Tháng 7
10
Thứ 3
Tháng 6
26
Thứ 3
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
28
Thứ 5
Tháng 1
13
Chủ nhật
Từ 100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
31
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp