Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 12
01
Thứ 5
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
18
Thứ 7
Tháng 2
25
Thứ 7
Tháng 12
31
Thứ 7
Tháng 12
31
Thứ 7
Tháng 3
12
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp