Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
12
Thứ 4
Tháng 3
11
Thứ 7
Từ 75.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
01
Thứ 7
Từ 100.000 VND
Hà Nội
Tháng 3
05
Chủ nhật
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 3
04
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp