Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
06
Thứ 7
Tháng 5
05
Thứ 6
Tháng 6
03
Thứ 7
Tháng 5
09
Thứ 3
Tháng 5
04
Thứ 5
Tháng 5
20
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp