Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Từ 2.420.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 9
30
Chủ nhật
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
22
Thứ 7
Tháng 10
07
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 11
25
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp