Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 9
22
Today
Tháng 10
08
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 6
Tháng 9
24
Chủ nhật
Từ 200.000 VND
Tháng 9
30
Thứ 7
Tháng 9
30
Thứ 7
Tháng 9
24
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp