Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 420.000 VND
Hà Nội
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
22
Thứ 4
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
09
Thứ 5
Tháng 3
25
Thứ 7
Tháng 3
20
Thứ 2
Tháng 3
05
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp