Thế giới sự kiện đặc sắc

Trực tiếp
Trực tiếp
Tháng 5
23
Thứ 7
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 8
01
Thứ 7
Tháng 8
01
Thứ 7
Tháng 7
30
Thứ 5
Tháng 7
25
Thứ 7
Tháng 7
25
Thứ 7
Trực tiếp
Đã diễn ra
Hai Phong
Tháng 7
12
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp