Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 6
30
Thứ 6
Tháng 8
23
Thứ 4
Tháng 7
19
Thứ 4
Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 6
30
Thứ 6
Từ 269.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
14
Thứ 6
Từ 3.500.000 VND
Tháng 8
24
Thứ 5
Tháng 8
23
Thứ 4
Tháng 7
11
Thứ 3
Từ 400.000 VND
Tháng 9
19
Thứ 3
Tháng 7
16
Chủ nhật
Tháng 7
01
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp