Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 80.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
28
Thứ 7
Tháng 9
20
Thứ 6
Tháng 9
20
Thứ 6
Từ 250.000 VND
Tháng 9
18
Today
Tháng 9
21
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp