Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 420.000 VND
Hà Nội
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 270.000 VND
Hà Nội
Từ 530.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
06
Thứ 2
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 4
22
Thứ 7
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
01
Thứ 4
Tháng 3
17
Thứ 6
Từ 1.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
28
Thứ 3
Tháng 4
01
Thứ 7
Tháng 3
30
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp