Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
20
Today
Tháng 5
25
Thứ 7
Tháng 4
20
Today
Tháng 5
26
Chủ nhật
Tháng 4
20
Today
Tháng 4
27
Thứ 7
Tháng 4
23
Thứ 3
Tháng 7
17
Thứ 4
Tháng 5
04
Thứ 7
Tháng 4
20
Today
Tháng 4
20
Today
Tháng 4
29
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp