Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Tháng 11
22
Thứ 6
Từ 1.500.000 VND
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 12
07
Thứ 7
Từ 300.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
07
Thứ 7
Từ 400.000 VND
Ba Ria - Vung Tau
Tháng 11
29
Thứ 6
Tháng 11
30
Thứ 7
Tháng 11
23
Thứ 7
Từ 800.000 VND
Ha Noi
Tháng 12
01
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp