Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 550.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
21
Thứ 7
Tháng 10
17
Thứ 3
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
01
Chủ nhật
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 9
22
Today
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp