Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 12
29
Thứ 7
Tháng 12
21
Thứ 6
Tháng 12
22
Thứ 7
Tháng 1
12
Thứ 7
Từ 1.425.000 VND
Tháng 12
21
Thứ 6
Tháng 12
22
Thứ 7
Tháng 1
19
Thứ 7
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
19
Today
Tháng 12
23
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp