Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
05
Thứ 7
Tháng 6
30
Thứ 6
Tháng 6
08
Thứ 5
Tháng 8
23
Thứ 4
Tháng 6
30
Thứ 6
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 6
30
Thứ 6
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 269.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
14
Thứ 6
Từ 565.000 VND
Hồ Chí Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp