Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
23
Thứ 2
Từ 200.000 VND
Bình Thuận
Tháng 4
28
Thứ 7
Tháng 5
12
Thứ 7
Tháng 5
10
Thứ 5
Từ 555.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
09
Thứ 4
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
12
Thứ 7
Tháng 5
02
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp