Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
19
Thứ 6
Tháng 1
27
Thứ 7
Tháng 1
28
Chủ nhật
Tháng 2
02
Thứ 6
Tháng 1
27
Thứ 7
Tháng 11
18
Thứ 7
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
18
Thứ 2
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 6
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
06
Thứ 6
Từ 700.000 VND
Tháng 3
14
Thứ 4
Tháng 3
02
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp