Thế giới sự kiện đặc sắc

Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 10
31
Thứ 4
Tháng 12
02
Chủ nhật
Tháng 10
19
Thứ 6
Tháng 10
20
Thứ 7
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
18
Thứ 5
Tháng 11
24
Thứ 7
Tháng 11
18
Chủ nhật
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 10
19
Thứ 6
Tháng 10
20
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp