Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 1.856.000 VND
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 4
07
Chủ nhật
Tháng 3
10
Chủ nhật
Tháng 3
09
Thứ 7
Tháng 3
23
Thứ 7
Tháng 2
21
Thứ 5
Từ 150.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
22
Thứ 6
Tháng 3
09
Thứ 7
Tháng 3
31
Chủ nhật
Tháng 2
20
Thứ 4
Từ 300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 2
23
Thứ 7
Tháng 2
23
Thứ 7
Tháng 3
10
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp