Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Tháng 11
22
Thứ 6
Tháng 10
26
Thứ 7
Từ 1.500.000 VND
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 11
08
Thứ 6
Tháng 12
07
Thứ 7
Từ 300.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 350.000 VND
Ba Ria - Vung Tau
Tháng 11
29
Thứ 6
Tháng 11
06
Thứ 4
Tháng 11
07
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp