Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 5
12
Thứ 6
Tháng 6
08
Thứ 5
Từ 500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
06
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 5
08
Thứ 2
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
19
Thứ 6
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 530.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 2
Từ 420.000 VND
Hà Nội
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp