Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 300.000 VND
Tháng 7
25
Thứ 5
Tháng 8
24
Thứ 7
Từ 900.000 VND
Hà Nội
Tháng 9
06
Thứ 6
Tháng 8
22
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp