Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
29
Thứ 7
Tháng 2
29
Thứ 7
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
05
Thứ 5
Tháng 3
06
Thứ 6
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
13
Thứ 6
Tháng 3
14
Thứ 7
Tháng 3
15
Chủ nhật
Tháng 2
27
Today
Tháng 3
14
Thứ 7
Tháng 3
01
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp