Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
16
Chủ nhật
Từ 100.000 VND
Thừa Thiên Huế
Tháng 8
26
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
25
Thứ 7
Từ 499.000 VND
Tháng 8
18
Today
Tháng 9
15
Thứ 7
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
24
Thứ 6
Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
22
Thứ 4
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp