Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
28
Today
Tháng 2
08
Thứ 7
Tháng 2
09
Chủ nhật
Tháng 2
15
Thứ 7
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 1
29
Thứ 4
Tháng 1
30
Thứ 5
Tháng 2
01
Thứ 7
Tháng 2
06
Thứ 5
Tháng 2
21
Thứ 6
Tháng 2
22
Thứ 7
Tháng 2
22
Thứ 7
Tháng 2
23
Chủ nhật
Tháng 2
29
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp