Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 700.000 VND
Từ 1.500.000 VND
Tháng 12
22
Chủ nhật
Từ 7.300.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 699.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
24
Thứ 3
Từ 100.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
15
Chủ nhật
Tháng 12
13
Thứ 6
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 12
14
Thứ 7
Tháng 12
27
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp