Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 170.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 6
07
Chủ nhật
Tháng 6
20
Thứ 7
Tháng 6
05
Today
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 170.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 6
13
Thứ 7
Tháng 6
21
Chủ nhật
Tháng 7
01
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp