Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 6
10
Thứ 7
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
04
Chủ nhật
Tháng 11
10
Thứ 6
Từ 50.000 VND
Tháng 6
02
Thứ 6
Tháng 3
17
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp