Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
29
Chủ nhật
Tháng 10
26
Thứ 7
Tháng 9
28
Thứ 7
Tháng 10
12
Thứ 7
Tháng 9
25
Thứ 4
Tháng 9
28
Thứ 7
Tháng 10
06
Chủ nhật
Từ 300.000 VND
Tháng 10
06
Chủ nhật
Tháng 10
02
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp