Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 3
17
Thứ 6
Tháng 3
30
Today
Từ 200.000 VND
Tháng 4
14
Thứ 6
Tháng 3
31
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp