Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 340.000 VND
Tháng 12
12
Thứ 3
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
25
Thứ 7
Tháng 4
19
Thứ 5
Tháng 11
25
Thứ 7

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp