Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
16
Chủ nhật
Tháng 9
15
Thứ 7
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
24
Thứ 6
Tháng 8
25
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp