Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
12
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 8
26
Thứ 7
Tháng 7
29
Today
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 8
30
Thứ 4
Tháng 8
27
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp