Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
30
Thứ 7
Tháng 10
17
Thứ 3
Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 350.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
10
Thứ 6
Tháng 10
28
Thứ 7
Tháng 10
15
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp