Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
07
Chủ nhật
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 1
20
Thứ 4
Tháng 1
16
Thứ 7
Tháng 12
24
Thứ 5
Đã diễn ra
Ha Noi
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 12
13
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp