Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
31
Chủ nhật
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 2
27
Thứ 7
Tháng 4
24
Thứ 7
Tháng 4
17
Thứ 7
Tháng 4
17
Thứ 7
Tháng 3
29
Thứ 2
Tháng 2
23
Thứ 3
Tháng 3
20
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp