Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
04
Thứ 6
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 9
23
Thứ 6
Tháng 8
27
Thứ 7
Tháng 8
27
Thứ 7
Tháng 7
05
Thứ 3
Tháng 7
14
Thứ 5
Tháng 6
04
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp