Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
26
Today
Tháng 12
25
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 5
31
Chủ nhật
Tháng 4
24
Thứ 6
Tháng 10
08
Thứ 6
Tháng 10
02
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp