Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
28
Thứ 5
Tháng 2
28
Chủ nhật
Tháng 3
01
Thứ 2
Tháng 3
07
Chủ nhật
Từ 50.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
10
Thứ 4
Tháng 3
19
Thứ 6
Tháng 3
21
Chủ nhật
Tháng 3
26
Thứ 6
Tháng 3
31
Thứ 4
Từ 300.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 4
07
Thứ 4
Tháng 2
28
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp