Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 6
08
Thứ 2
Tháng 6
08
Thứ 2
Tháng 7
31
Thứ 6
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 250.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
14
Thứ 2
Từ 4.390.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
21
Thứ 2
Tháng 9
25
Today
Tháng 9
25
Today
Từ 249.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
25
Today
Tháng 9
26
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp