Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
05
Thứ 3
Tháng 3
14
Chủ nhật
Tháng 3
27
Thứ 7
Tháng 3
28
Chủ nhật
Từ 950.000 VND
Ninh Binh
Tháng 4
11
Chủ nhật
Tháng 4
18
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 7
Từ 450.000 VND
Binh Duong
Tháng 5
16
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp