Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
Ninh Binh
Tháng 12
20
Chủ nhật
Trực tiếp
Trực tiếp
Tháng 5
09
Thứ 7
Tháng 9
26
Thứ 7
Từ 450.000 VND
Binh Duong
Tháng 10
11
Chủ nhật
Tháng 10
23
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp