Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
Ninh Binh
Tháng 12
20
Chủ nhật
Trực tiếp
Tháng 5
09
Thứ 7
Tháng 12
05
Thứ 7
Tháng 12
06
Chủ nhật
Tháng 12
12
Thứ 7
Từ 270.000 VND
Tháng 12
12
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp