Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
23
Thứ 7
Tháng 11
14
Chủ nhật
Tháng 11
04
Thứ 6
Trực tiếp
Tháng 10
16
Thứ 7
Tháng 9
06
Thứ 2
Tháng 9
26
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp