Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 170.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
19
Thứ 7
Từ 600.000 VND
Ha Noi
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 11
22
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp