Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 50.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
10
Thứ 4
Tháng 3
19
Thứ 6
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 12
25
Thứ 6
Tháng 2
12
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 1
19
Thứ 3
Tháng 1
16
Thứ 7
Tháng 12
31
Thứ 5
Tháng 12
31
Thứ 5
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp