Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 4.390.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 300.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
25
Thứ 6
Từ 200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 12
25
Thứ 6
Từ 300.000 VND
Ha Noi
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 11
27
Thứ 6
Tháng 11
26
Thứ 5
Tháng 11
22
Chủ nhật
Tháng 11
21
Thứ 7
Tháng 11
19
Thứ 5
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 11
19
Thứ 5
Đã diễn ra
Kien Giang
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 11
14
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp