Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 4.390.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
21
Thứ 2
Từ 640.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
24
Thứ 5
Từ 249.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 9
25
Thứ 6
Từ 150.000 VND
Ha Noi
Tháng 9
26
Thứ 7
Tháng 10
01
Thứ 5
Tháng 10
23
Thứ 6
Từ 1.200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 10
24
Thứ 7
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 9
19
Today
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 9
18
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 8
15
Thứ 7
Tháng 7
30
Thứ 5
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 7
25
Thứ 7
Tháng 7
24
Thứ 6
Tháng 7
10
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp