Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
19
Thứ 4
Tháng 12
26
Thứ 7
Tháng 12
25
Thứ 6
Tháng 1
22
Thứ 7
Tháng 12
31
Thứ 6
Tháng 4
30
Thứ 6
Tháng 4
10
Thứ 7
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 4
04
Chủ nhật
Tháng 3
19
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
10
Thứ 4
Tháng 2
12
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp