Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 400.000 VND
Tháng 1
31
Thứ 3
calendar 31.01.2023
Từ 450.000 VND
Tháng 2
03
Thứ 6
calendar 03.02.2023
Từ 300.000 VND
Tháng 2
05
Chủ nhật
calendar 05.02.2023
Đã diễn ra
Tháng 1
28
Thứ 7
calendar 28.01.2023
Lam Dong
Đã diễn ra
Tháng 1
28
Thứ 7
calendar 28.01.2023
Lam Dong
Đã diễn ra
Tháng 1
25
Thứ 4
calendar 25.01.2023
Lam Dong
Đã diễn ra
Tháng 1
14
Thứ 7
calendar 14.01.2023
Lam Dong
Đã diễn ra
Tháng 1
14
Thứ 7
calendar 14.01.2023
Lam Dong
Đã diễn ra
Tháng 1
07
Thứ 7
calendar 07.01.2023
Ba Ria - Vung Tau
Đã diễn ra
Tháng 1
01
Chủ nhật
calendar 01.01.2023
Đã diễn ra
calendar Tháng 8.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp