Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
19
Thứ 4
Tháng 5
28
Thứ 7
Tháng 11
04
Thứ 6
Tháng 5
13
Thứ 6
Tháng 4
24
Chủ nhật
Tháng 4
22
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp