Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
15
Thứ 7
Tháng 11
04
Thứ 6
Từ 1.200.000 VND
Hoa Binh
Tháng 11
04
Thứ 6
Tháng 11
18
Thứ 6
Tháng 8
27
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp