Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
01
Chủ nhật
Từ 2.500.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
14
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp