Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
25
Thứ 6
Tháng 10
23
Thứ 6
Tháng 11
07
Thứ 7
Tháng 9
13
Chủ nhật
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 8
15
Thứ 7
Đã diễn ra
Ha Noi
Tháng 8
15
Thứ 7
Tháng 7
12
Chủ nhật
Tháng 7
01
Thứ 4
Tháng 6
05
Thứ 6
Tháng 3
18
Thứ 4
Tháng 3
13
Thứ 6
Tháng 3
08
Chủ nhật
Tháng 3
01
Chủ nhật
Tháng 2
14
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp