Thế giới sự kiện đặc sắc

Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 6
17
Thứ 4
Tháng 6
07
Chủ nhật
Tháng 3
21
Thứ 7
Tháng 2
29
Thứ 7
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 2
14
Thứ 6
Tháng 1
10
Thứ 6
Tháng 1
10
Thứ 6
Đã diễn ra
Tháng 12
10
Thứ 3
Tháng 12
10
Thứ 3
Tháng 12
24
Thứ 2
Tháng 12
20
Thứ 6
Đã diễn ra
Tháng 12
22
Chủ nhật
Tháng 12
07
Thứ 7
Tháng 11
24
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp