Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
26
Thứ 7
Tháng 10
16
Thứ 6
Tháng 10
18
Chủ nhật
Tháng 10
18
Chủ nhật
Tháng 11
05
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp