Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
18
Thứ 7
Từ 750.000 VND
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
29
Thứ 4
Từ 330.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
31
Thứ 6
Tháng 8
08
Thứ 7
Tháng 8
27
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp