Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
26
Thứ 3
Tháng 10
08
Thứ 6
Tháng 10
02
Thứ 7
Tháng 9
25
Thứ 7
Tháng 9
23
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp