Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
17
Thứ 7
Tháng 1
09
Thứ 7
Tháng 12
23
Thứ 4
Tháng 11
14
Thứ 7
Tháng 10
24
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp