Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
17
Thứ 2
Tháng 2
15
Thứ 3
Tháng 4
24
Thứ 6
Tháng 11
29
Thứ 2
Tháng 11
14
Chủ nhật
Tháng 11
15
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp