Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 5
17
Thứ 2
Tháng 4
24
Thứ 6
Tháng 2
27
Thứ 7
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 4
07
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp