Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 380.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
10
Thứ 6
Tháng 7
12
Chủ nhật
Tháng 7
12
Chủ nhật
Từ 650.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
15
Thứ 4
Tháng 7
18
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
26
Chủ nhật
Tháng 7
29
Thứ 4
Tháng 6
30
Thứ 3
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp