Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
15
Thứ 7
Tháng 11
25
Thứ 6
Tháng 8
12
Thứ 6
Tháng 7
15
Thứ 6
Tháng 6
30
Thứ 5
Tháng 4
01
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 2
24
Thứ 5
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
21
Chủ nhật
Tháng 3
20
Thứ 7
Tháng 1
20
Thứ 4
Tháng 1
19
Thứ 3
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp