Thế giới sự kiện đặc sắc

Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
21
Chủ nhật
Tháng 3
20
Thứ 7
Tháng 1
20
Thứ 4
Tháng 1
19
Thứ 3
Đã diễn ra
Tháng 1
07
Thứ 5
Tháng 12
17
Thứ 5
Tháng 12
05
Thứ 7
Tháng 11
19
Thứ 5
Tháng 10
25
Chủ nhật
Đã diễn ra
Tháng 10
15
Thứ 5
Tháng 7
23
Thứ 5
Tháng 7
17
Thứ 6
Tháng 7
14
Thứ 3
Tháng 7
14
Thứ 3
Tháng 7
12
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp