Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 7
23
Thứ 5
Tháng 7
17
Thứ 6
Tháng 7
14
Thứ 3
Tháng 7
14
Thứ 3
Tháng 7
12
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 6
Tháng 6
26
Thứ 6
Tháng 6
25
Thứ 5
Tháng 6
18
Thứ 5
Tháng 4
18
Thứ 7
Tháng 3
24
Thứ 3
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
07
Thứ 7
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
03
Thứ 3
Tháng 2
27
Thứ 5
Tháng 2
20
Thứ 5
Tháng 2
06
Thứ 5
Tháng 1
15
Thứ 4
Tháng 12
24
Thứ 2
Tháng 12
31
Thứ 3
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp