Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
31
Chủ nhật
Tháng 11
04
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 9
06
Thứ 2
Tháng 9
26
Chủ nhật
Đã diễn ra
Binh Duong
Tháng 5
16
Chủ nhật
Tháng 5
16
Chủ nhật
Đã diễn ra
Ninh Binh
Tháng 4
11
Chủ nhật
Tháng 4
03
Thứ 7
Tháng 3
14
Chủ nhật
Tháng 7
31
Thứ 6
Tháng 6
08
Thứ 2
Tháng 6
08
Thứ 2
Đã diễn ra
Ba Ria - Vung Tau
Tháng 12
19
Thứ 7
Tháng 11
29
Chủ nhật
Tháng 11
25
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp