Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
04
Thứ 6
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 10
01
Thứ 7
Tháng 8
28
Chủ nhật
Tháng 6
25
Thứ 7
Tháng 5
28
Thứ 7
Tháng 5
21
Thứ 7
Tháng 4
24
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp